Старобългарски речник
тѹн҄е 
тѹн҄е нареч Даром, безвъзмездно болѧщѧѩ цѣлте. мрътвꙑѩ вьскрѣшате. прокаженꙑѩ оштате. бѣсꙑ ꙁгонте. тѹне прѩсте тѹне дадте М Мт 10.8 З А СК по ъто вьꙁімаеші ҃ћ съребрьнікъ. ꙇюдо. тѹне пріде хе. пролітъ кръве своеѩ. ꙁа въсѫ вьселенѫѭ К 5b 33 Срв.С 415.13 то вѣдта ꙗкоже тѹн҄е цѣсарьство небесьско датъ м богъ С 300.12 твоеѭ помощьѭ  мⷧ҇ст тѹне бът естꙿ Р VII 4.7 Изч М З А СК К С Р Гр δωρεάν тѹне тꙋне Нвб туне диал [ туне ’даром безплатно’ остар ВА РРОДД Срв тунеядец м ЕА Тунабедов ФИ СтИл, РЛФИ