Старобългарски речник
тѹдора 
тѹдора -ꙑ ж ЛИ Тудора — име от старобългарски надпис (г)роб см (т)ѹдорꙑ (р)абꙑ бож()ꙙ от кам(е)не сего (.) лакте (до) стѣнꙑ П2 Изч П2 Нвб Тудора ЛИ диал Тудорица ’народен празник Тодоровден’ Срв Тодора ЛИ Тодорка ЛИ