Старобългарски речник
трьꙃат 
трьꙃат -трьꙃаѭ -трьꙃаш несв трѣжѫ -трѣжеш 1. Скубя, късам, дърпам пѫтꙿнкъ же ... вдѣвъ н҄вѫ добрѫ ... въꙁнкъ  вьꙁьрѣвъ не вдѣ нкогоже.  наꙙ пакꙑ тръꙁат хотꙙ брѣмꙙ накласт скотѹ свомѹ С 41.5 гласъ же прѣбꙑвааше ꙁовꙑ. довьл҄етъ т не бѫд несꙑтъ. онъ же ... не ѹꙁьрѣ нкогоже.  наꙙ дꙿнае тръꙁат С 41.9  ммодꙑ сї лакомꙑ ... несꙑтомъ срьдꙿцемь трьꙁа много С 41.28 2. Прен. Терзая, измъчвам помлѹ моѭ дьштерь. ꙗко лютѣ отъ неістааго бѣса мѫма стъ. се бо два десꙙт стъ дн. нѣ въкѹсла н ꙗта н птꙗ. нъ вьпьѭшт трѣжетъ себе.  мꙙ тво прꙁꙑваатъ С 520.2 Изч С Гр τίλλω ὑποτίλλω σπαράσσω трьꙁат тръꙁат Нвб тръзам диал НГер Срв терзая ОА ВА НТ ЕтМл БТР АР