Старобългарски речник
творт сѧ 
творт сѧ -творѭ сѧ -творш сѧ несв 1. Ставам, случвам се се до шестааго аса твор сꙙ С 435.28 вьн҄егдаже то сꙙ творѣꙿше.  платъ н глаголат н слꙑшат можааше С 434.1—2 на н҄емꙿже мѣстѣ до дьн҄ешьнꙗаго дьне цѣлꙿбꙑ многꙑ творꙙтъ сꙙ С 532.12  прісно дѣло твортъ сꙙ С 438.23 2. Считам се, обявявам се, представям се за някакъв нъ і оца своего глааше ба. (ра)равенъ (!) сѧ творѧ бѹ М Йо 5.18 З ꙇ ѣко тꙑ лвкъ сꙑ творш сѧ самъ бъ М Йо 10.33 З кого сѧ самъ тꙑ творш М Йо 8.53 З съкаж м ѡ ловѣе. же сꙙ творш покааню сѫпротвьнкъ С 361.11 не ожестте срьдьць вашхъ. акꙑ твормї сꙙ ст. с же не тъьѭ прѣжде кръштенꙗ С 357.28 3. Преструвам се, давам вид, показвам се, правя се на някакъв ꙇ прблжшѧ сѧ вь весь вь нѭже дѣашете. ꙇ тъ творѣаше сѧ дале т М Лк 24.28 З ꙇ съглѧдавъше посълашѧ ꙁасѣдьнкꙑ. творѧщѧ сѧ праведьнц сѫште да мѫтъ і въ словес М Лк 20.20 З 4. Подготвям се, готвя се етврьтодьнънꙑ ож мрьтвъ бꙑвъ.  ѫꙁꙑ грѣховьнꙑхъ растрьꙁаахѫ сꙙ. а он лѫкам на ѹбн на н҄ь творахѫ сꙙ С 387.18 вꙑшь сѧ творт кого προτιμάομαί τινος Смятам се за по–важен от някого ште  дшам власт покѹшате сꙙ. ц ба нашего вꙑшьш сꙙ творте С 88.17 на бога сѧ творт ϑεομαχέω Боря се срещу Бога, богоборствам  младеньц богословꙙтъ. а отьц на бога сꙙ творꙙтъ С 333.7 самъ сѧ послѹхъ себѣ творт μαρτυρέω ἐμαυτῷ Свидетелствам в своя полза аште т повѣдѣ же глагола агг҄елъ. рееш сама сꙙ послѹхъ себѣ творш С 241.20—21 творт сѧ на ѹбо μιαιφονέω Готвя се за убийство ꙗко отроц съмꙑслꙙтъ а отьц сꙙ на ѹбо творꙙтъ С 333.5—6 М З А СК С Гр πράσσομαι ἐπιτελέομαι τελέομαι ποιέω πλάσσομαι προσποιέομαι ὑποκρίνομαι ἐμαυτόν ὑπάρχω ὁπλίζομαι Вж. при творт Нвб