Старобългарски речник
ткъ 
ткъ м Огледало бѫд т ткъ лаꙁаръ.  въ томъ самъ сꙙ вдѣвъ въстаню вѣрѹ С 317.30 Изч С Гр ἔσοπτρον Нвб Ø