Старобългарски речник
тъщеславь 
тъщеславь -ꙗ ср Тщеславие, суета гда годъ насъ ꙁоветъ. не бо нъ онъ стъ събьраню на съ. да ѹбо пѹстошъ не трош сѫштхъ на кръмьѧ  тъштеславьꙗ. многа бо т потрѣба тамо млость С 373.29—30 Изч С Калка от гр κενοδοξία тъштеславь Нвб тщеславие, щеславие остар ОА ЕтМл БТР АР