Старобългарски речник
теодоровъ 
теодоровъ прил притеж ЛИ Теодоров, на Теодор — лице, чийто иподякон Йоан, отшелник в Сирия, се споменава в житието на св. Анин от Супрасълския сборник прдошꙙ же томѹ бꙑвъшѹ. юлꙗнъ же  блаженꙑѧ памѧт бꙑвꙑ прьвꙑ еппъ. новꙑѧ к҄есарѧ града.  їѡаннъ ѳеѡдоровъ ӱподꙗкъ сꙑ тъгда.  н нѣц С 554.6 Изч С ѳеѡдоровъ Вж. при теодоръ Нвб