Старобългарски речник
тѹмьпанъ 
тѹмьпанъ м Тъпан, барабан пріїмѣте пъсаломъ ї дадте тѹмьпанъ. пъсалтꙑрь красенъ і съ гѫсльмі СП 80.3 Изч СП От гр τύμπανον Нвб тумпан диал ДА тупан диал НГер ЕтМл БТР топан диал АК НТ тъпан ОА ВА АК НТ Дюв БТР АР Срв Тупаньовото МИ Тупанците МИ ИД,МНЛом Топана МИ Топанят МИ Тъпанет МИ Тъпаня МИ ГХ,МИМ Тупанарево МИ БМС Тупанджийски ФИ Тупанко ЛИ Тупанков ФИ Тупанкьовски ФИ Тупански ФИ Тъпанков ФИ Тъпанаров ФИ Тъпанчев ФИ СтИл,РЛФИ