Старобългарски речник
такъжде 
такъжде местоим прил Точно такъв, точно същият, еднакъв талант бо сьде сѫтъ. когождо сла. л въ ꙁастѫпан. л въ мѣн. л въ ѹен. л въ ко любо потрѣбѣ. тако жде С 378.23 тѣмь н того полѹшꙙ. сьде же нако. того рад же  вѣньць такъ жде С 376.6 дръꙁо стъ дꙗвол҄емъ ѹстомъ ѹподобьна мѣт бѣса. пронꙑрва ѧꙁꙑка сътворт такъ жде С 381.2  болꙙштꙙ цѣл. васнь кто васъ бꙑ хотѣлъ такъжде бꙑт.  по ноꙁѣ ѧт сѹсовѣ С 446.19  покааньꙗ бꙑль. несцѣлмꙑѧ  смрьдꙙштꙙѧ своѧ твар сцѣл стрѹпꙑ.  тацѣхъ жде  бол҄ьшхъ. по покаан съподоб сꙙ даровъ С 522.17—18 С Гр τοιοῦτος ἴσος ὅμοιος κατ᾿ ἐκείνους αὐτός Нвб Срв так остар ОА ВА НТ