Старобългарски речник
трьнъ 
трьнъ м Трън, бодил ѣко день і ношть отѩгътѣ на мѩ рѫка твоѣ. въꙁвратіхъ сѩ на страсть егда воньꙁе мі трънъ СП 31.4 Изч СП Гр ἄκανϑα трънъ Нвб трън, търн диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Трън МИ Тръница МИ Тръняко МИ Трънье МИ ЙЗах,Кюст Търни пат МИ Търнѝ валог МИ Търновлак МИ ЙЗах,Кюст Трънѝ дол МИ ЙЗ,МИПан Търнава МИ Търнето МИ КП,МИБелосл Трънето МИ Търнашка фуния МИ Търняк МИ ИД,МНЛом Тръна ж ЛИ Трънко ЛИ Трънчо ЛИ Трънски ФИ Трънков ФИ СтИл,РЛФИ