Старобългарски речник
тръжьство 
тръжьство ср Тържество, голям празник вна же намъ стъ свꙙтааго праꙁдьньства.  тръжьства сего хъ. же  їсходатанкъ стъ намъ С 479.26 се праꙁꙿдьньство  тръжьство не мѣнꙗ трѣбѹт. не брашна. нь вол҄ѫ днѫ.  сьвѣсть стѫ С 493.14 Изч С Гр πανήγυρις Нвб тържество ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР