Старобългарски речник
трконъ 
трконъ вж трокондъ