Старобългарски речник
тъщеглашень 
тъщеглашень -ꙗ ср Празнодумство, безсмислени приказки поставт прѣдъ бмъ дѣлателѣ непостдъна. провѧща слово стнное. [...]нънаѣ тъщеглашенѣ отъ(мѣ)та. напае бо въꙁнесѫтъ сѧ неъств.  слово хъ Е 2а 2 Изч Е Калка от гр κενοφωνία тъщеглашен Нвб Ø