Старобългарски речник
трсъставьнъ 
трсъставьнъ -ꙑ прил Трисъставен, който се състои от три части же ꙇлеѭ теꙁвтѣнномь. ꙋстровъшааго моленемь вод трсъставън. еднѣмь бжьствомь покаꙁавъ. мол СЕ 10r 10 Изч СЕ трсъставънъ Нвб трисъставен ОА ВА