Старобългарски речник
тамо 
тамо нареч 1. Там, на или към определено или посочено място юда же пріемъ спрѫ. ꙇ отъ архере. ꙇ фарсѣ слѹгꙑ. прде тамо съ свѣтлꙑ. ꙇ свѣштам  орѫж М Йо 18.3 З А СК  вдѣшѧ ѩ дѫштѧ. ꙇ поꙁнашѧ ѩ мъноѕ. ꙇ пѣш отъ вьсѣхъ градъ пртѣшѧ тамо.  варшѧ ѩ М Мк 6.33 З глашѧ емѹ ѹенц его. ѹтелю. нꙑнѣ скаахѫ тебе каменемь побт юде. ꙇ пакꙑ л деш тамо М Йо 11.8 З А СК Н т отд въ горꙑ пѹстꙑѩ. вь дрѣво еже не твортъ сѣмен. тамо вꙑ естъ далъ гь. денънѫѭ пщѭ СЕ 59b 2 нъ дѣта  повѣдта брат мое. да дѫтъ въ галлеѭ  тамо мꙙ вдꙙтъ С 446.14 а тꙑ лствмъ ꙁакрꙑвъ о с. вьсь сꙙ тамо прѣда С 335. 12 тамо бъ глше Р V 4.16 2. Прен. В християнската религия — в отвъдния свят, в задгробния живот помнаѧ мъ ꙗко мноꙁ отъ лкъ. не льгъко. не съ многоѭ болѣꙁнѭ жтꙗ сего отъходꙙште. н нꙑнꙗшьнꙙѧ жꙁн съподобшꙙ сꙙ. н тамо покоꙗ полѹшꙙ С 98.28 аште л облѣнмъ сꙙ  праꙁдьн ходмъ сьде. то нкꙿтоже насъ не помлѹтъ. тамо аште  много плаемъ сꙙ ꙁа грѣхꙑ С 378.13 М З А СК Б Н СП СЕ С Р Гр ἐκεῖ ἐκεῖσε πρὸς αὐτά ἐνταῦϑα ὅπου Нвб тамо диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА