Старобългарски речник
трьновъ 
трьновъ -ꙑ прил Трънен, който е направен от тръни ꙇ облѣшѧ  въ прапрѫдъ. ꙇ въꙁложшѧ на нь съплетъше тръновъ вѣнецъ М Мк 15.17 З А ꙇꙁде же с вонъ носѧ тръновъ вѣнецъ. ꙇ прапрѫдьнѫѭ рꙁѫ М Йо 19.5 З А Изч М З А Гр ἀκάνϑινος тръновъ Нвб трънов, тръновий остар ВА търнов ОА Срв трънен, трънлив ОА ЕтМл БТР АР Търново МИ Търновица МИ ГХ,МИМ Търнов дол МИ ЙЗ,МИПан Търновлак МИ ЙЗах,Кюст