Старобългарски речник
тьнъкъ 
тьнъкъ -ꙑ прил същ тьнъа ср ед Най–малкото, най–незначителното обраꙁа въꙁдрастъ. отъ н҄хъ менѹмааго. реетъ кто любо тънъа вдꙙ. абь томѹ ꙁвѣштанѹ бꙑт. гда вел слꙑ бжѧ авѣ хоштетъ бꙑт. ꙗко не вь велъствѣ тѣлесъ. л въ въꙁдрастѣ тѣлесъ лшенꙑхꙿ. въсѣлꙗтъ сꙙ бжꙗ благодѣть С 546.4 Изч С тънъкъ Нвб тънък ОА ВА АК Бот НТ НГер ЕтМл БТР АР