Старобългарски речник
трѫдовтъ 
трѫдовтъ -ꙑ прил същ трѫдовтъ м ед Този, който страда, който е болен моⷧ҇ наⷣ҇ трѫдовтомь () водънꙑм прѣлогꙑ СЕ 31а 17 Изч СЕ Нвб Вж. при водьнотрѫдовтъ