Старобългарски речник
твор҄ень 
твор҄ень -ꙗ ср Правене, създаване на нещо мамꙑ двѣ пешт. на творень варѹ горꙙшт прсно на ꙁъдань трѣбьнкѹ нашемѹ С 540.18 Изч С творень Нвб Срв творене, творение ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР