Старобългарски речник
трѣбоват 
трѣбоват -трѣбѹѭ -трѣбѹш несв 1. Нуждая се, имам нужда от нещо, някого не подобте сѧ ѹбо мъ. вѣстъ бо отецъ вашъ хъже трѣбѹете. прѣжде прошенѣ вашего М Мт 6.8 З А СК ꙇ слꙑшавъ съ гла мъ. не трѣбѹѭтъ съдрав балѩ нъ болѧще. не прдъ прꙁъватъ праведьнкъ. нъ грѣшънкꙑ въ покаане М Мк 2.17 З,А, СК. Срв. Мт 9.12 М, З, А, СК;Лк 5.31 М З А рѣхъ гю гъ моі есі тꙑ. ѣко благꙑіхъ моіхъ не трѣбѹеш СП 15.2 гі ісхе бже нашъ ... ꙁапрѣще смоков. неплодовтѣ. не давъш плода тебѣ. трѣбѹѭщю его. рекъ е да не маш плода вь вѣкъ СЕ 35а 4—5  о вꙿсѣхъ трѣбѹѭщхъ твоеѩ гі. помощ ꙇ ꙁастѫпленѣ гю по СЕ 61а 21 мже трѣбꙋмъ го вьс сꙑнове ловѣьст. тъ бо стъ кръмꙙ вьсѫ насел҄енѫѭ С 262. 21 отъвѣштавъ стꙑ їѡна рее. аꙁъ мъногъ рѫкъ не трѣбѹѭ. нъ стъ богъ съꙁъдавꙑ мꙙ С 268.11 вѣстъ бо отьць вашъ небесъскꙑ. ꙗко трѣбѹте сего вьсего С 290.22 не самъ молтвꙑ трѣбѹѧ нъ немошті женьстѣ годꙙ С 308.13 2. Искам, изисквам нещо аꙁъ трѣбѹѭ отъ тебе крьстт сѧ З Мт 3.14А се же трѣбѹтъ отъ насъ да вѣмъ мꙙ господа нашего С 262.24 Безл.Трябва, нужно е. іс же рее мъ. не трѣбѹѭтъ отт. дадте мъ вꙑ ѣст М Мт 14.16 З А 3. Прич. сег. деят. като същ. трѣбѹѭще м мн οἱ δεόμενοι, οἱ χρείαν ἔχοντες Тези, които имат нужда от нещо; нуждаещите се народ же раꙁѹмѣвъше по немъ дѫ ... ꙇ трѣбѹѭштѧѩ цѣленѣ цѣлѣаше М Лк 9.11 З егда же л въстꙙжѫтъ сꙙ отъ насъ глагол҄ѫшть. ꙗко въ годъ съмрьтьнъ оставьѭ трѣбѹѭштмъ С 375.11 масло же трѣбѹѭштмъ помоштъ С 372.5 М З А СК СП СЕ С Гр χρείαν ἔχω χρῄζω δέομαι ἐπιδέομαι Нвб Срв трябува диал ЕтМл НГер АР требвам ОА ВА БТР