Старобългарски речник
тъьнкъ 
тъьнкъ м Връстник; човек, който е на същите години като друг юношꙙ да тъꙿнкꙑ подражаѭтъ. отꙿц же да помолꙙтъ сꙙ тацѣхъ отрокъ отьц бꙑт С 95.26 нъ д рее ѡ снѹ на добръ пѫть. съ тънкꙑ свом  съ дрѹгꙑ свом. не отълѫ сꙙ лка С 96.13 Изч С Гр ἡλικιώτης тъꙿнкъ тънкъ Нвб Срв точен прил