Старобългарски речник
трьстатъ 
трьстатъ м Състав на военна колесница от трима души ꙇꙁбъранꙑ въсадьнкꙑ тръстатꙑ. потоп въ ръмьнѣмъ мор СП Песен 1, Изх 15.4 Изч СП От гр τριστάτης тръстатъ Нвб Ø