Старобългарски речник
р раавь раба работа работань работат работьнкъ работьнъ рабъ рабꙑн҄ рабꙑн҄нъ рабь рабьскъ рабьскꙑ рабьꙗ равв раввѹн равї равьно равьнодѹшьнъ равьноьстьнъ равьностьствьнъ равьнѣ равьнъ рагавовъ рад радт радовань радоват сѧ радость радостьно радостьнъ радоща радъ радьма раждань раждат раждат сѧ раждежень раждещ раждещ сѧ раждꙃань раждꙃат раждꙃат сѧ раждь ражедежена раꙁарꙗт раꙁарꙗт сѧ раꙁбват раꙁбт раꙁбогатѣт раꙁбо раꙁбонкъ раꙁбоскъ раꙁбоство раꙁболѣнь раꙁболѣт раꙁболѣт сѧ раꙁботѣт раꙁбѣгнѫт сѧ раꙁварт раꙁвлат раꙁводт сѧ раꙁвратт раꙁвратт сѧ раꙁвращат раꙁвращень раꙁврѣст раꙁврѣщ раꙁврьꙁат раꙁврьꙁень раꙁвѣ раꙁга раꙁгарат сѧ раꙁгнѣват сѧ раꙁгнѣвт раꙁгорѣт сѧ раꙁграбт раꙁграбл҄ень раꙁгръдѣт раꙁгъдѣшѩ раꙁгънат раꙁгънѫт раꙁдават раꙁдавьнкъ раꙁдаꙗт раꙁдрат раꙁдоръ раꙁдражат раꙁдражат сѧ раꙁдражт раꙁдражт сѧ раꙁдраꙁт раꙁдробт раꙁдрѹшат раꙁдрѹшень раꙁдрѹшт раꙁдрѣшат раꙁдрѣшень раꙁдрѣшт раꙁдѣват раꙁдѣл҄ень раꙁдѣлт раꙁдѣлт сѧ раꙁдѣлꙗт раꙁдѣлꙗт сѧ раꙁдьрат раꙁдьрат сѧ раꙁт сѧ раꙁлень раꙁльI раꙁльII раꙁльно раꙁльнѣ раꙁльнъ раꙁль раꙁломт раꙁлѣнт сѧ раꙁльꙗт сѧ раꙁлѫка раꙁлѫат раꙁлѫат сѧ раꙁлѫень раꙁлѫт раꙁлѫт сѧ раꙁметат раꙁмѣрт раꙁмѣст раꙁмѣст сѧ раꙁмѣшьнъ раꙁмꙑслт раꙁмꙑшл҄ень раꙁмꙑшлꙗ раꙁмꙑшлꙗт раꙁор҄ень раꙁорт раꙁѹмвъ раꙁѹмьно раꙁѹмѣват раꙁѹмѣнь раꙁѹмѣт раꙁѹмъ раꙁѹмьлвь раꙁѹмьно раꙁѹмьнъ раꙁьно раꙁьньствт раꙁьньство раꙁьньствоват раꙁьньствь ра раскъ рака ракꙿка рало рама рамо рамѣнъ рамѣньскъ рана рано раскаꙁт раскаꙗт сѧ раскврѣт раскольнъ раскопават раскопат раскрвт раскрьстт раслабл҄енъ раслабѣт распадат сѧ распал҄ень распална распалньнъ распалꙗт сѧ распаст сѧ распнат распонъ распрашт распрострат распрострѣт распрѧщ распѹстт распѹстьнъ распъ распьрат распьрѣнь распьрѣт сѧ распьрьнъ распьрꙗ распѧт распѧть распѫдт распѫть растаат раста растаꙗт [сѧ] растварꙗт раствор҄ень раствортI раствортII растещ сѧ раст растт растт сѧ растопт растот растоꙗт растрошт растръгат растръгнѫт растрьꙃань растрьꙃат растрьꙃоват растъ растъ растьлѣт растѫпт сѧ расѹт сѧ расходт сѧ расхꙑтт расхꙑщат расцѣпт расѣдат сѧ расѣст расѣщ расѣꙗнь расѣꙗт расъматрꙗт расъмащрꙗт расъмотрт расъмотрьлвъ расꙑпатI расꙑпатII расѫдт расѫждат расѫждень рата рать ратьнкъ ратьньскъ ратьнъ рафалъ рахава рахль рахꙑтѩтъ рашрт рашрт сѧ рашрꙗт рат ращень ращст ребро ревека ревъноване рекъше ремень ремьство ретт сѧ ретъко ретьI ретьII рещ рват рг҄еонъ рꙁа рꙁьнца рꙁьно рꙁьнъ ркат рмнъ рмлꙗне рмпсꙗ рмъ рмьскъ рмьскꙑ рндакъ рнѫт сѧ рпсмꙗ рсвъ рстат рторьскъ рторьство робщь робота роботьнъ робъ робь робьскъ ровоамъ ровоомъ ровъ ровьнкъ рогоꙁна рогъ родтел҄евъ родтел҄ь родтел҄ьнца родтел҄ьскъ родтел҄ьство родт родт сѧ родꙗне родотворьць родъ родьство рожанъ рождень рождьство рождьствьнъ рождь рожьство рожьць роꙁ роꙁвѣ роꙁвьнъ роꙁга роꙁьство рокъ романъ роса рост ростворт рота ротт сѧ рошрт рѹва рѹвн҄ь рѹда рѹмѣнъ рѹно рѹсалѩ рѹсальнъ рѹт рѹть рѹфнъ рѹфовъ рѹшт рѣдокъ рѣдъкъ рѣꙁат рѣка рѣла рѣп рѣпь рѣснота рѣснотвьнъ рѣснь рѣшт рѣвъ рѣь рѣьноват рѣьнъ рѣꙗт рют ръватваI ръватваII ръвенкъ ръжда ръꙁат ръмѹнъ ръпътань ръпътат ръпътъ рꙑба рꙑбар҄ь рꙑбтвъ рꙑбца рꙑдань рꙑдат рꙑло рꙑт рьвьнвъ рьвьнтел҄ь рьвьновань рьвьноват рьвьность рьвьнь рьть рꙙдѹ рꙙдъ рѧдъ рѫгат рѫгат сѧ рѫгъ рѫжень рѫжьнъI рѫжьнъII рѫка рѫковѧть рѫкопьсань рѫкотвор҄енъ рѫмі рѫтроба рѫьнъ рундакъ