Старобългарски речник
раꙁгънат 
раꙁгънат -ражденѫ -ражденеш св Разпръсна, разгоня пѹсті стѣлꙑ [!]  раꙁгъна ѩ. ї млъньѩ ѹмножі  съмѩте ѩ СП 17.15 тꙑ съмѣрілъ есі ѣко ѣꙁвьна рода его. ї мꙑшьцеѭ сілꙑ твоеѩ раꙁгъна врагꙑ твоѩ СП 88.11 раждені ѩ сілоѭ твоеѭ. ї раꙁдрѹші ѩ ꙁащітьніе мо гі СП 58.12 събрашꙙ съборъ да не погꙑбъшꙙѧ овьцꙙ въ породѣ ꙁатворꙙтъ. нъ да пастѹха ѹбвъше паствѫ ражденѫтъ С 385. 17 на семь дрѣвѣ крьстьнѣѣмъ рѫцѣ простьръ. по въꙁдѹхѹ парꙙштꙙ слꙑ раꙁгънавъ. беꙁ блаꙁнꙑ намъ на небеса пѫтьшъств ѹготов С 353.11 Образно. томѹ же о семъ ꙁѣло въпеалвъшѹ сꙙ. раꙁгънат пеаль хотꙙ старцѹ рѣхъ С 297.21—22 Изч СП С Гр σκορπίζω διασκορπίζω διαλύω ἐξελαύνω καταστέλλω Нвб разгна остар ВА Срв разгоня, разгонвам ОА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА