Старобългарски речник
раскольнъ 
раскольнъ -ꙑ прил раскольнꙑ [раскольнъ] ѹмъ διχόνοια Раздвоен ум, изпълнен със съмнения любьѭ т раскольнааго ѹма мꙑсл твохъ. ꙗко  вьсего раскольна ѹма отъсѣкѫште С 500.15, 16 Изч С Нвб разколен ВА Срв разкол ОА ДА разколнически ОА ЕтМл БТР АР разколничав диал ЕтМл ДА Разколът МИ ГХ,МИМ