Старобългарски речник
рѹсальнъ 
рѹсальнъ -ꙑ прил Който се отнася до християнския празник Петдесетница; русалски псаⷩ҇ въ сѫⷠ҇ рꙋсальнѫ СК 149b 19 псаⷩ҇ въ сѫⷠ҇ рѹ(...) СК 164b 12 Изч СК рꙋсальнъ Нвб русален ВА НГер ДА Срв русалски Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА