Старобългарски речник
равьностьствьнъ 
равьностьствьнъ -ꙑ прил Еднакъв по природа, който е със същото естество, единосъщен въ рабї обраꙁъ сꙙ облѣе ангельскꙑ владꙑка. пльть прѧтъ богъ слово.  ловѣкъ ꙗвьꙗше сꙙ. съобраꙁьнъ  равностьствьнъ оцѹ С 480.11 Изч С Калка от гр ὁμοούσιος Нвб Срв равно