Старобългарски речник
раꙁдѣл҄ень 
раꙁдѣл҄ень -ꙗ ср Разделяне, раздор, разногласие мьнте л ѣко мра прдъ дат на ꙁемлѭ. н глѭ вамь нъ раꙁдѣленѣ ... ꙇ раꙁдѣлѧтъ сѧ отьцъ на снъ. ꙇ снъ на отъца М Лк 12.51 З въ раꙁдѣл҄ень εἰς διαιρέσεις На отделни части раꙁдѣльшюмѹ ръмъное море въ раꙁдѣлене. ѣко въ вѣ. ї проведъшюмѹ їлѣ по срѣдѣ его СП 135.13 Изч М З СП Гр διαμερισμός раꙁдѣлен раꙁдѣлене Нвб разделение книж ОА ВА АК БТР АР Срв разделяне ОА НГер ЕтМл раздел м ОА