Старобългарски речник
рꙁа 
рꙁа -ꙑ ж 1. Дреха, облекло мъножѣше же народ. постълашѧ рꙁꙑ своѩ по пѫт. дрѹꙁ же рѣꙁахѫ вѣтв отъ дрѣва.  постлахѫ по пѫт М Мт 21.8 ЗI, А, СК. Срв. Мк 11.8 М, З;Лк 19.36 М З  вон съплетъше вѣнецъ отъ трънѣ. въꙁложшѧ на главѫ емѹ. ꙇ въ рꙁѫ прапрѫдънѫ облѣшѧ  М Йо 19.2 З сърѣте  мѫжъ еднъ отъ града. ꙇже мѣ бѣсꙑ отъ лѣтъ мъногъ. ꙇ вь рꙁѫ не облаааше сѧ М Лк 8.27 З А СК ра(а)ꙁдѣлішѩ себѣ ріꙁѫ моѭ.  о ріꙁѫ моѭ меташѩ жрѣбъѩ СП 21.19 прѣдъста црца о десноѭ тебе въ рꙁахъ поꙁлащенахъ одѣна прѣкѹщена СП 44.10 марꙗ же ꙿто сътворт не ѹмѣаше. многꙑ рꙁꙑ на ѫтробѣ полагаѭшт. їѡсфа гонеꙁнѫт хотѣаше С 239.30  гда прѣлѣꙁошꙙ мостъ рекомꙑ артемсь. съвлѣкъ рꙁꙑ своѧ.  вьꙁьрѣвъ на небо. помол сꙙ С 254.14 вьстав го отъ ꙁемьѧ.  отрꙙсе мѹ главѫ  рꙁꙑ.  вьса спльн҄енаꙗ отъ праха С 555.23 кꙑ ѹспѣхъ повѣждъ м ьстьнааго каменꙗ сего.  ꙁлатомъ шьвенꙑхъ рꙁъ. радѹтъ сꙙ глагол҄еш о схъ дша  веселтъ сꙙ С 447.9 Образно. дна бо вьсѣмъ стъ рꙁа. одѣнь сꙺпасꙺно (!).  въптъ павьлꙿ глагол҄ꙙ. лко въ ха крьстсте сꙙ. въ ха облѣкосте сꙙ С 493.2 днⷭ҇е. адамъ обнавлѣетъ сѧ. ꙇ евъга свобаждаетъ сѧ. днⷭ҇е. ветъхꙑѩ грѣховънꙑѩ рꙁꙑ. ѡтъвръгъше. въ новꙑѩ  нестьлѣнънꙑѩ облѣхомъ сѧ СЕ 2а 7 братръ нашъ ... ѡблатъ сѧ вь рꙁѫ правьдѣ.  радост  веселью СЕ 96b 23 съкрꙑлъ сꙙ с отъ ба ꙗко нагъ. нъ се съкрꙑлъ с вь себѣ ба нага. обльклъ сꙙ с въ срамьнѫѭ кожьнѫѭ рꙁѫ С 470.8 нъ ꙁавстѭ дꙗвол҄ѫ сьмрьть вьнде вь мръ. тꙑ канꙗ братоѹбства бѣлꙑѧ рꙁꙑ съвлѣе С 389.9 2. Покривало, саван петръ же въставъ тее къ гро(у)бѹ. ꙇ прнкъ вдѣ рꙁꙑ еднꙑ лежѧштѧ М Лк 24.12 З, А. Срв.Йо 20.5,6 М А вдѣ ... ꙇ сѵдарь же бѣ на главѣ его. не съ рꙁам лежѧшть. нъ особь съвтъ на едномь мѣстѣ М Йо 20.7А прѩсте же тѣло сво. ꙇ обсте е рꙁам съ ароматꙑ. ѣкоже обꙑа естъ юдѣомъ погрѣбат М Йо 19.40 З А въ бѣлѣ [рꙁѣ] ἐν λευκῷ, λευκοσχημονῶν Облечен в бяло ꙇ вдѣ дъва анћла въ бѣлахъ сѣдѧшта. едного ѹ главꙑ. ꙇ едного ѹ ногѹ. ꙇдеже бѣ лежало тѣло сво М Йо 20.12 дъва мѫжа въ бѣлахъ рꙁахъ сьндоста къ водѣ.  въꙁложста рѫцѣ сво на главѫ го.  освѣтста  С 235.15—16 кра рꙁѣ [рꙁꙑ] τὸ κράσπεδον τοῦ ἱματίου Край, пола на дреха прстѫпш сь ꙁад коснѫ с краі рꙁѣ его СК Мт 9.20 ѧт краꙗ рꙁꙑ крадѣаше цѣл҄еньꙗ С 473.19 мѧкъка рꙁа [τὰ] μαλακά, μαλακὸν ἱμάτιον Мека дреха, дреха от фина материя нъ есо ꙁдете вдѣтъ. лвка л въ мѧкъкꙑ рꙁ облъена. се же мѧкъка носѧтъ. въ домохъ цср(хъ) сѫтъ М Мт 11.8 З, А. Срв.Лк 7.25 М З положень ьстьнꙑѩ  свѧтꙑѩ рꙁꙑ свѧтꙑѩ богородцѧ Полагане на честната дреха на Пресвета Богородица във Влахерна. Пр. на 2 юли мцⷺа юⷧ҇. б҃. положене естънъѩ  стъѩ рꙁъ стъѩ бцѧ А 150а 27 М З А СК Б У Е СП СЕ С Гр ἱμάτιον ἱματισμός ἔνδυμα χιτών στολή παραπέτασμα περιβόλαιον ὀϑόνιον ἔσϑησις ἐσϑής Нвб риза ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтБАН ЕтМл БТР АР ДА