Старобългарски речник
рамо 
рамо ср Рамо, плещи ꙇ обрѣтъ въꙁлагаатъ на рамѣ сво радѹѩ сѧ М Лк 15.5 З брⷮ҇а наⷲ҇ сь. премⷧетъ аналавъ ... вьꙁемъ крстъ на рамо свое. ꙇ послѣдѹѩ влⷣ҇ацѣ хѹ СЕ 97а 9 блажѫ рамѣ тво понесъш носꙙштааго ловѣка С 458.1  вьꙁемъш сна свого на рамѹ крѣпъко. вьслѣдъ колъ дѣаше С 80.19  дотекъ стааго. обрѣте же на рамѹ го водонось спльнь водꙑ С 551.6 гоже не могъше носꙙшт въсадт на клюсꙙ. одръ сътворвъше на рамѹ вьꙁнесошꙙ къ правьднѹѹмѹ С 552.25 сего на рамѣхъ іѡсфъ  нкодмъ носте. ꙗко  вьс беспльтьнꙑхъ нове сь н҄ма носꙙтъ С 458.9 М З СЕ С Гр ὦμος Нвб рамо ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА