Старобългарски речник
растръгнѫт 
растръгнѫт -растръгнѫ -растръгнеш св 1. Разкъсам, направя на късове, на части не дадте стаго псомъ. н помѣтате бсьръ вашхъ прѣдъ свньѣм. да не поперѫтъ хъ ногам свом. ꙇ вращьше сѧ растръгнѫтъ вꙑ М Мт 7.6 З А ѹклонвѣ сꙙ отъ сего пѫт. да не сьрѣтена бѫдевѣ сверѣпꙑм ѩꙁꙑкꙑ. пастꙋха бо ѹбшꙙ. овьцꙙ растрьгнѫшꙙ С 472.13 2. Разкъсам, разбия растръгнѣмъ ѫꙁꙑ іхъ ї отъвръꙁѣмъ отъ насъ го іхъ СП 2.3 Срв. Е21а 5 Образно. ѫꙁꙑ съмрьтьнꙑѧ растрьгнѫвъ. н же вьскрѣслъ. пленцꙙ нашхъ грѣховъ раꙁдрѣшвъ С 493.24 съпастелю вьнеꙁаапъ растрьгнѫвъшѹ вьсе адово рѣво С 498.23 3. Прен. Прекъсна, накарам да пресекне тꙑ растръже істоьнікꙑ  потокꙑ СП 73.15 М З А Е СП С Гр διαρρήγνυμι ῥήγνυμι растрьгнѫт Нвб разтръгна, разтръгвам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР