Старобългарски речник
расъмотрьлвъ 
расъмотрьлвъ -ꙑ прил същ расъмотрьлв м мн οἱ διακριτικοί Тези, които са наблюдателни, бдителни плѣвелъ ... обраꙁъмь ѹбо къ пꙿшенц ѹподоблѣꙙ сѧ отъ въкѹшенꙗ же расмотрьлвъꙿм ꙁъоблаемъ Х II Аа 19—20 Изч Х расмотрьлвъ Нвб Срв разсмотря св книж остар ВА РРОДД