Старобългарски речник
рабꙑн҄нъ 
рабꙑн҄нъ прил притеж Който е свързан с робиня жден рабѫ  снъ еѧ. не матъ бо (на)слѣдоват снъ рабꙑннъ (съ) сномъ свободънꙑѧ Е 28а 12 тѣ(мъ) же брате нѣсмъ рабꙑн()на ѧда. нѫ свободнꙑ(ѧ) Е 28а 14—15 Изч Е Гр [τῆς] παιδίσκης Нвб Срв рабиня остар ОА ВА