Старобългарски речник
радоват сѧ 
радоват сѧ -радѹѭ сѧ -радѹш сѧ несв 1. Радвам се, изпитвам радост, ликувам  обрѣтъш съꙁꙑваатъ дрѹгꙑ.  сѫсѣдꙑнѧ глѭшт. радѹте сѧ съ мъноѭ. ѣко обрѣтъ драгмѫ ѭже погѹбхъ М Лк 15.9 З. Срв.СЕ 85b 11—12 ꙇ егꙿда с вꙿсѣ прмеш. радостѭ радѹ сѧ.  веселемь весел сѧ СЕ 90b 3 радѹѧ же сꙙ алеѯандръ въско въ сковрадѫ. дінъ же вьнде С 157.28 свꙙтаꙗ же доста радѹѭшта сꙙ.  поѭшта  глагол҄ѫшта С 185.2—3 же ꙁа ѹтра въстаѭште. гда сѫꙙтъ вно. радѹѭтъ сꙙ ꙁѣло ꙗко ѹ свохъ сѫтъ с дома лежал С 267.17  тако благословьн вьꙁъмъша. отъхождааста радѹѭшта сѧ С 205.24 прмъше же свꙙт отъвѣтъ. дошꙙ радѹѭште сꙙ  славꙙште господа С 180.27—28 рее бо радѹ сꙙ ꙁѣло дьшт сѡнꙗ. се цѣсарь тво грꙙдетъ т правьдвъ.  вьсѣдъ на жрѣбꙙ юно С 324.17—18 пѫть на спасень вьскрѣшенмъ дарьствовалъ. вьс ѹбо радѹмъ сꙙ. грамъ. веселмъ сꙙ С 489.1 Образно. сѫдітъ людемъ въ правъдѫ да веселѩтъ сѩ нбса і радѹетъ сѩ ꙁемлѣ СП 95.11  дѹша отъ ꙁемль сподьн҄хъ стръжена бꙑстъ ... н сьмрьт протвъ ставъш. нъ радѹѭшт сꙙ сво тѣло поꙁна С 317.26 съпꙙшт отъ вѣка радѹте сꙙ. сѣдꙙшт вь тьмѣ  вь сѣн сьмрьтьнѣ велкꙑ свѣтъ прмѣте С 449.7—8 Радвам се на някого или нещо. радѹіте сѩ бѹ помоштьнікѹ нашемѹ. въсклікнѣте бѹ їѣк(л)овлю СП 80.2 работате гві съ страхомъ.  радѹіте сѩ емѹ съ трепетомъ СП 2.11 Срв. С285.14— 15 да постъїдѩтъ сѩ  посрамлѣѭтъ сѩ въкѹпѣ. радѹѭштеї сѩ ꙁъломъ моїмъ СП 34.26 не хотꙙ съмрьт грѣшьнꙑмъ. радѹш сꙙ сьмрьт дрѹжьн҄. е радѹѭ сꙙ С 314.21—22 Радвам се за някого или нещо. обае о семь не радѹте сѧ ѣко дѹс вамъ повнѹѭтъ сѧ М Лк 10.20 З А СК дрѹгъ женховъ стоѩ  послѹшаѩ его. радостѭ радѹѹтъ сѧ ꙁа гласъ женховъ. с ѹбо радость моѣ сплън сѧ М Йо 3.29А радѹте сѧ праведн о г Е 24б 15  радѹѭтъ сѧ о немь аћл. веселѧтъ сѧ праведьн СЕ 101b 2 он же рѣшꙙ. мꙑ о схъ бѣхомꙿ  о схъ радѹмъ сꙙ же на ловѣкъ бꙑт спрьва С 37.15 тъгда блаженꙑ сак҄ радѹѧ сꙙ о ѹстрон црькъвьнѣѣмъ.  правꙑѧ вѣрꙑ С 203.2—3 любтъ же  любꙙштꙙѧ го. славтъ же  славꙙштꙙѧ го. радѹтъ сꙙ о мрѣ. же дрѹгъ дрѹга любтъ С 29.8 2. Само в повелително наклонение, като обръщение за поздрав, приветствие a) радѹ сѧ ед a) χαῖρε, χαίροις Здравей! Радвай се! ꙇ абье прстѫпь къ св рее емѹ. радѹ сѧ равьв.  облобꙑꙁа  М Мт 26.49 А СК Б радѹ сѧ благодатънаѣ гъ съ тобоѭ. блгсна тꙑ въ женахъ М Лк 1.28 З А емѹже юдѣ поклоншѧ сѧ. рѫгаѭще сѧ  глѭще. радѹ сѧ црю юдѣскъ СЕ 50а 5 радѹ сѧ обрадованаꙗ невѣсто.  родтельнце ста С 251.11 т съ агг҄еломъ невдмо съпьрѫ сꙙ. къде с нꙑн҄ꙗ с же радѹ сꙙ мьнѣ глагола С 242.9—10 Образно. да вꙿс вьпемъ т. радѹ сѧ едное спене дшамъ нашмъ СЕ 84b 13 радѹ сѧ крьтⷭ҇е ст трѧстьн на немьже. еднь ѡⷣ троѧⷰ пльтоносець. пргвоꙁⷣ сѧ ТФ Б 4 радѹ сꙙ погрѫжьшꙗ вь рѣвѣ сьмрьть матерьн҄ѫ. радѹ сꙙ дѹшевънꙑ храме божї. радѹ сꙙ обьште жлште. небес  ꙁем С 251.13, 15, 16 b) радѹта сѧ дв χαίρετε Здравейте! Радвайте се! ꙇ се съ сърѣте  глѧ радѹта сѧ. онѣ же прстѫпьш ѩсте сѧ ꙁа ноѕѣ его.  поклонсте сѧ емѹ М Мт 28.9 З А М З А СК Б Н Е СП СЕ ТФ К С Р Гр χαίρω ἀγάλλομαι ἀγαλλιάομαι ἐπιχαίρω συγχαίρω τέρπομαι εὐφραίνομαι Нвб радовам [се], радувам [се] диал ОА Дюв НГер ДА радвам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА