Старобългарски речник
расѣꙗнь 
расѣꙗнь -ꙗ ср расѣꙗнь елньско ἡ διασπορὰ τῶν ῾Ελλήνων Пръснатите, разселените между езическите народи евреи; еврейската диаспора рѣшѧ же юде къ себѣ сам. камо хоштетъ т ѣко мꙑ не обрѧштемъ его. еда въ расѣане елнъско хоштетъ т. ꙇ ѹт ельлнꙑ М Йо 7.35 Изч М расѣане Нвб разсеяние книж остар ВА