Старобългарски речник
раꙁгъдѣшѩ 
раꙁгъдѣшѩ [погр. СП 72.18] вж раꙁгръдѣт