Старобългарски речник
раꙁдаꙗт 
раꙁдаꙗт -раꙁдаѭ -раꙁдаш несв св Раздавам, дарявам, давам еще едного не доконьалъ ес. въсѣ елко маш продаждъ  раꙁда нщмъ М Лк 18.22 З А а понеже крѣпле его нашедъ побѣдтъ і  вьсѣ орѫжѣ его отьметъ на нѣже ѹпъвааше  корсть его раꙁдаатъ М Лк 11.22 З вьꙁемлѭ егоже не положхъ. ꙇ жьн҄ѧ егоже не сѣахъ. ꙇ събраѩ ѭдѹже не раꙁдаахъ З Лк 19.22  многа мѣнꙗ раꙁдаꙗвъ ѹбогꙑмъ же  манастꙑръмъ С 293.28 Изч М З А С Гр διαδίδωμι διασκορπίζω διανέμω Вж. при раꙁдават Нвб