Старобългарски речник
рагавовъ 
рагавовъ прил ЛИ Рагавов, който е свързан с Рагав — един от прадедите на Христос; син на Фалек [Бит 11.18] ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... серѹховъ. рагавовъ. фале(к)овъ. еверовъ. салань М Лк 3.35 Изч М З Гр τοῦ ῾Ραγαύ