Старобългарски речник
раꙁботѣт 
раꙁботѣт -раꙁботѣѭ -раꙁботѣш св Стана плодороден, тучен, покрия се с растителност раꙁботѣѭтъ красънаа пѹстꙑнѩ. ї радостіѭ хлъмі прѣпоѣшѭтъ сѩ СП 64.13 Изч СП Гр πιαίνομαι Нвб Срв ботур ’дънер, пън’, ’стъбло на житно растение’ диал ОА БТР ДА ботрак, ботурак ’бял трън’ диал ОА ДА боторче ’тревисто растение’ диал ДА