Старобългарски речник
раꙁварт 
раꙁварт -раꙁварѭ -раꙁварш св Стопя, разтопя при висока температура повелѣ сътворт конобъ.  вꙿложт вь нь пьцелъ  раꙁварт ї.  съвꙙꙁавъше стааго артемона стръмоглавь. въврѣшт  вь нь С 234.6 Изч С Гр κοχλάζω Нвб Срв разваря [се], разварявам [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА