Старобългарски речник
раꙁт сѧ 
раꙁт сѧ -раꙁдѫ сѧ -раꙁдеш сѧ св За мнозина — разбягаме се, разпръснем се, разпилеем се псано естъ поражѫ пастꙑрь  раꙁдѫтъ сѧ овъцѧ стада М Мт 26.31 З, А, СК. Срв. БН въскръснетъ бъ  раꙁдѫтъ сѩ враѕ его СП 67.2 Срв. С22.18 по амдьстѣѣмь плѣн҄енї. множьствѹ ѹбо ратьньскѹ рашъдъшѹ сꙙ по пѹстꙑн҄ се С 292.2—3 Образно. ѣко вода ꙁліхъ сѩ  раꙁідѫ сѩ кості моѩ. бꙑстъ сръдъце мое ѣко воскъ таѩ посрѣдѣ рѣва моего СП 21.15 прівръгѫ сѧ въ твръдꙑ камень. нъ въ пѣнꙑ влънꙑ хъ раꙁідѫ сѧ К 12b 23 Срв.С 448.19—20 же бо отълѫвъ сꙙ отъ насъ акꙑ вода раꙁлꙗ сꙙ.  раꙁдошꙙ сꙙ вьсꙙ кост го С 77.1—2 М З А СК СП К С БН Гр διασκορπίζομαι σκορπίζομαι διασπείρομαι διαλύομαι раꙁіт сѩ Нвб разида се, разиждам се остар диал ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА