Старобългарски речник
равьноьстьнъ 
равьноьстьнъ -ꙑ прил Равен по достойнство, еднакво почитан тѣмже  равьноьстьнѹ вѣньцѹ славꙑ съподобшꙙ сꙙ С 82.23 Изч С Калка от гр ὁμότιμος Нвб равночестен остар ВА