Старобългарски речник
равьно 
равьно нареч Еднакво, по един и същи начин ѣко тꙑ жвеш въ нбсехъ. ꙇ сѣдш о деснѫѭ оца. ба сътворьшааго нбо  ꙁемⷧѭ. съ нмь же кѹпъно равъно славмъ тѧ. оца  сна  стааго дха нꙑ СЕ 34b 22 не въдадмъ себе пьꙗньствѹ  лхоꙗденью. нъ раꙁѹмѣвъше нашего владꙑкꙑ прѣꙿсть. ꙗко  богатꙑѧ равно поьте.  рабꙑ  свободꙑ С 493.9 равьно анг҄еломъ жвѫще οἱ ἰσάγγελον βίον πολιτευόμενοι Тези, които живеят подобно на ангелите непокаан(ьно) къ томѹ мат(ь )ꙁвол҄ене. нъ да р(а)въно ангеломъ жвѫщѧꙙ помраенꙗ тъмоѭ.  невѣрьства гѹбтел҄ьнъмь обложтъ ѹстроенмь Х IIАб 8—9 Изч СЕ С Х Гр ὁμοίως равно равъно Нвб Срв равно ОА ВА АК НТ Дюв БТР АР