Старобългарски речник
раꙁлѫень 
раꙁлѫень -ꙗ ср 1. Отделяне, разделяне, разлъчване ѣко бѹ негодѣ сѫще. раꙁлѫене вълагаетъ т. ѡтъ добродѣанꙑ дрѹжнꙑ СЕ 88а 26 жде же ѹбо недноже с сповѣдаетъ благое въ раꙁлѫен жлшть братѧ ... протвьна же толка еже раꙁлѫат с самѣмъ отъ себе ЗЛ IIб 17 2. Разлика, различно отношение не бѣаше же ѹ н҄его раꙁлѫеньꙗ богатѹѹмѹ  ѹбогѹѹмѹ. н послѹшааше кол вельможъ С 557.11 Изч СЕ С ЗЛ Гр διαίρεσις раꙁлѫене Нвб разлучение книж остар ВА разлъчане диал НГер ЕтМл ДА разлъчване ОА НГер ЕтМл ДА