Старобългарски речник
раст 
раст -растѫ -растеш несв 1. За растение — раста, развивам се ꙇ о одежд то сѧ пеете. съмотрте крнъ селънꙑхъ. како растѫтъ. не трѹждаѭтъ сѧ н прѧдѫтъ М Мт 6.28 З, А, СК. Срв.Лк 12.27 М З дꙿвашд вь недѣл҄ двьрьцꙙ отвръꙁаѧ. трѣвѫ прѣдъ двьрьм гробшта свого растѫштѫѭ обрѣтаѧ С 528.30 2. За човек — раста, ставам по–голям на възраст и ръст отроѧ же растѣаше  крѣплѣаше сѧ дхмь. ꙇсплънѣѩ сѧ прѣмѫдрост М Лк 2.40 З, А, СК, Б. Срв.Лк 1.80 М З А 3. Прен. Увеличавам се, нараствам моⷧ҇ на вꙿсь недѫгъ. растѫще на вꙿсѣ врѣмена  прсно СЕ 34b 24—25 пае же ште растѣѣше страхъ на неьствꙑхъ дѹсѣхъ С 40.19—20 4. Прен. Раста, развивам се, усъвършенствам се в духовно отношение та вса вдꙙ ѹтел҄ь.  ѹвѣдѣвъ ꙗкоже вьсь дховьнъ стъ.  дьнь ꙗе дьнь. на вꙑсотѫ растетъ ꙙстꙑмъ теенмъ оправьданꙗ С 548.11 кѹпьно раст συναυξάνομαι Раста заедно, едновременно оставте е кѹпьно раст ѹбо до жѧтвꙑ М Мт 13.30 З А У М З А СК Б У СЕ С Гр αὐξάνω αὐξάνομαι μηκύνομαι βλαστάνω φύομαι ἐπαυξάνω Нвб раста ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Растьо ЛИ Ращан ЛИ Ращанов ФИ СтИл,РЛФИ