Старобългарски речник
рстат 
рстат -рщѫ -рщеш несв 1. Тичам в кръг, обикалям с бяг кон҄ь прведе. кръммꙑ  рштѫштъ въ колесньнѣѣмъ такан С 565.1 2. Обикалям, скитам се отъ внꙑ же тоѧ нѹдмъ бѣаше прое жт въ мастꙑр [!] свомъ. а к томѹ не рстат въ пѹстн҄ѫ. нъ враеват прходꙙштꙙѧ кꙿ н҄емѹ С 549.2 3. Прен. Бързам от безпокойство, суетя се то сꙙ боте  рштете.  толко спѣшен творте С 443.12 Изч С Гр περιτρέχω Нвб Ø