Старобългарски речник
родтел҄ьство 
родтел҄ьство ср Това, което е вродено; унаследеното не тамъ благодѣанѣ. родтельства нашего. родꙑ свободлъ ес. дѣвьскаа стлъ ес ложесна. рождьствомь свомь СЕ 4b 9 Изч СЕ Гр φύσις Нвб родителство ОА ВА БТР