Старобългарски речник
рѣꙗт 
рѣꙗт -рѣѭ -рѣш несв Блъскам, притискам въкѹпѣ протвънꙑѧ слꙑ бѣствѹ сꙙ ѧшꙙ. дрѹгъ дрѹга рѣѧ.  дрѹгъ дрѹꙁѣ прѣтꙑкаѧ сꙙ С 466.7 Прен.Тласкам, подтиквам, насочвам. сѣверъ же лютъ вѣѧ вьсе вь н҄емъже дша бѣ на съмрꙿть рѣаше С 90.13 Изч С Гр συνωϑέω ἐπείγω Нвб Срв рея се ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА