Старобългарски речник
рата 
рата -ꙗ м Ратай, слуга, земеделски работник ꙗко паулъ нѣкꙿто польскꙑ рата. ꙁдрꙙдь беꙁълобенъ  простъ жтмъ. съ красьноѭ женоѭ съпрꙙже сꙙ С 169.4 Изч С Гр γεωργός Нвб ратай ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Ратае МИ АМС,Полог Ратайски ФИ СтИл,РЛФИ