Старобългарски речник
распрострѣт 
распрострѣт -распростьрѫ -распростьреш св 1. Простра, разтворя, разгъна вьлѣꙁе же ѹподьꙗкъ. рѫцѣ мꙑ распрострьтѣ  вьꙁдѣнѣ на небо.  двꙙ сꙙ  славꙙ бога отъкрꙑваѭштааго творꙙштмъ вол҄ѫ го С 555.14—15 Образно. прсꙙгохъ сꙙ къ пльт радѹѧ сꙙ  трепештꙙ. распрострѣхъ съ пръстꙑ  око дѹшно.  двою ѹже дѣлесѹ раꙁѹмѣхъ С 511.17 распрострѣте ѹбо мол҄ѫ вꙑ сꙙ вашꙙ ѹмꙑ.  сь тхостѭ прмѣте хѹдаа моꙗ словеса С 498.19—20 2. Опъна, разпъна, разстеля съвраштат сꙙ. пьсьскꙑ же. лаѧ.  пѣнꙑ ꙁ ѹстъ тѣштꙙ.  власомъ на въꙁдѹхъ распрострътомъ. дотеетъ стааго дрьꙁновенаꙗ сповѣдаѧ С 560.8 Образно. распрострѣ облакꙑ вь покровъ імъ.  огнъ да просвѣтітъ імъ ноштъѭ СП 104.39 Изч СП С Гр διαπετάννυμι συντείνω ἐξαπλόω Нвб разпростра, разпростирам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА